PLA ESTRATÈGIC

Creació d’un pla estratègic de promoció i desenvolupament del tennis taula català. Amb tots els agents implicats, transparent i obert.

És necessari un pla estratègic perquè els clubs tinguin la màxima informació possible per tal de poder planificar-se, perquè els jugadors sàpiguen qui els pot ajudar i com, perquè els entrenadors estiguin ben formats i tinguin accés a totes les millores possibles, per mantenir l’alt nivell dels nostres àrbitres i l’excel·lència dels veterans i del tennis taula adaptat; en resum per fer de la nostra federació i els nostres associats la millor.

La implicació del màxim número d’agents farà que el pla sigui transparent i obert.

· Obrirem la creació d’un pla estratègic obert i participatiu, informant de la seva creació a tots els que formen part de la federació, jugadors, clubs, àrbitres, entrenadors, agrupacions de veterans, comitès tècnics i amb la participació d’especialistes en cada branca que s’obri del pla, econòmic, esportiu, alt nivell, veterans, jutges, tennis taula adaptat, promoció, territori , paritat i equitat i els que el comitè cregui oportuns.

· Es definirà un responsable de la posta en marxa del Pla i s’anirà informant del mateix a tothom per tal de començar el procés participatiu i anar fent el seguiment i vetllar pel mateix.

PLA DE COMUNICACIÓ

PLA DE COMUNICACIÓ

Definir i acordar un pla de comunicació, fet per professionals del ram.

Som esport popular, esport federat, esport d’elit!

El futur es nostre perquè tenim molt per créixer!

Com a tal establir els següents punts:

 1. Quins Objectius Busquem:
  • Ampliar la base de participants
  • Fidelitzar aquesta base, no busquem una piràmide ni invertida ni normal, volem que algú que comenci ja no vulgui deixar-ho.
  • Millorar la comunicació
  • Millorar la imatge
  • A cada població o al màxim de poblacions hi hauria d’haver clubs de TT
  • Esport de Lleure promocionar-lo
  • Esport per veterans, tant per competició com per afició.
  • Pla per l’esport adaptat
 2. A qui ens dirigim:
  • El nostre esport no té restriccions per edat, sexe ni condició física, per tant tothom pot ser objectiu del nostre pla de comunicació.
  • Al final el tennis taula no és només tots els que juguem, hem de captar gent.
 3. Què hem de dir:
  • Millorar Salut
  • Millora autoestima
  • Millora socialització
  • Altres missatges definits pels especialistes.
 4. Com farem arribar els missatges:
  • Difusió del nostre esport a totes les xarxes socials. Cada dia les xarxes socials de la Federació han de tenir contingut atractiu per la gent del tennis de taula, però també per tothom! Hem de donar a conèixer el nostre esport, en molts casos desconegut pel públic. Cada dia o molt sovint s’ha d’aconseguir que la gent del nostre esport visiti la pàgina web!
  • Escoles
  • Casals de gent gran
  • Serveis d’esports municipals
  • Medis audiovisuals
  • Publicitat
  • Xerrades i exhibicions
  • Millorar la pàgina web, és l’entrada al nostre esport, incloure assistents de navegació i eines de fidelització.
  • Mailings segmentats per públics específics
  • Aprofitar les pàgines de la UFEC per sortir notícies dels esports de Federacions.
 5. Accions per aconseguir els objectius:
  • Promocions en llicències
  • Jornades obertes
  • Concursos
  • Competicions aficionats, estiu, càmpings, hotels, no ens ha de fer vergonya.
  • Responsables de fer el seguiment del pla i que es portin a terme les accions que s’hi hagin definit.
  • Difondre resums de les jornades, millors punts, resultats i intentar que arribi al màxim de públic.
 6. Quan realitzar les accions:
  • Cronograma per cada una de les accions que defineixin els especialistes en comunicació.

INFORMACIÓ IMPORTANT PELS CLUBS

Unes consideracions per tal de poder votar en l’elecció de la junta directiva de la Federació Catalana de Tennis Taula

 1. Només pot exercir el dret a vot el president del club i en alguns casos si els estatuts del club ho permeten, el vicepresident.
 2. El club ha de tenir en vigència la inscripció de la junta directiva al CCE. Si no és el cas podeu fer el tràmit (seria urgent si voleu arribar a temps per votar) a la següent adreça:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-al-Registre-dEntitats-Esportives?moda=2

Aquí teniu tota la informació de què cal presentar i com fer-ho.

Podeu demanar un certificat des d’aquesta altra adreça

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives

o directament

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-al-Registre-dEntitats-Esportives?moda=5

on teniu la Sol·licitud de certificat de President en el Registre d’Entitats Esportives

i amb el que podeu justificar que en sou el president de l’entitat o club  a l’hora de votar.

Si teniu dubtes o voleu més informació podeu contactar-nos per correu electrònic (feu click aquí)  i us ajudarem.

Translate »