Tennis Taula femení

Al llarg dels anys són molt poques les noies que segueixen dins del món del tennis taula, ja sigui per la perspectiva patriarcal que perdura actualment en diferents àmbits socials i també present en l’esport com pel menor nombre d’oportunitats. Com a Federació que vol vetllar per canviar aquesta situació històricament perjudicial per al nostre esport, creiem imprescindible destinar un punt del programa al tennis taula femení. Un dels nostres objectius és aconseguir una Federació més equitativa.

Aquestes són les nostres propostes i estratègies per recolzar el tennis taula femení:

 • Donar la mateixa visibilitat tant a les competicions masculines com a les femenines, com per exemple, el cas concret de l’Open Internacional Ciutat de Barcelona donat que actualment és només masculí. Ho duríem a terme afavorint la competició femenina, seguint la mateixa dinàmica i afegint una taula més.
 • Incorporar recursos a l’abast de tothom amb informació accessible sobre inscripcions a cursos d’entrenadors/es, àrbitres.
 • Impulsar exhibicions i xerrades d’oci per la ciutadania. Així com a les escoles, potenciant la participació femenina de diferents edats i nivells per la màxima difusió possible.
 • Organitzar trobades en les que noies professionals del tennis taula visitin els clubs per incentivar la motivació de les més petites en els diferents estaments.
 • Crear mini formacions de temàtiques extraordinàries com de gestió de clubs, federacions, beques i ajuts.
 • Reincorporar les lligues escolars mixtes.
 • Promocionar que les concentracions femenines de diferents edats es facin en una mateixa seu, per tal de prioritzar la motivació de les jugadores.
 • Compondre un comitè de noies format per diferents estaments en què regularment s’aportin propostes de millora fent reunions representatives. Com per exemple, fer taules de debat per promoure el lideratge i la participació, fer un seguiment de les motivacions de cada jugadora, millorar les seves capacitats i detectar punts a enfortir.

PLA ESTRATÈGIC

Creació d’un pla estratègic de promoció i desenvolupament del tennis taula català. Amb tots els agents implicats, transparent i obert.

És necessari un pla estratègic perquè els clubs tinguin la màxima informació possible per tal de poder planificar-se, perquè els jugadors sàpiguen qui els pot ajudar i com, perquè els entrenadors estiguin ben formats i tinguin accés a totes les millores possibles, per mantenir l’alt nivell dels nostres àrbitres i l’excel·lència dels veterans i del tennis taula adaptat; en resum per fer de la nostra federació i els nostres associats la millor.

La implicació del màxim número d’agents farà que el pla sigui transparent i obert.

· Obrirem la creació d’un pla estratègic obert i participatiu, informant de la seva creació a tots els que formen part de la federació, jugadors, clubs, àrbitres, entrenadors, agrupacions de veterans, comitès tècnics i amb la participació d’especialistes en cada branca que s’obri del pla, econòmic, esportiu, alt nivell, veterans, jutges, tennis taula adaptat, promoció, territori , paritat i equitat i els que el comitè cregui oportuns.

· Es definirà un responsable de la posta en marxa del Pla i s’anirà informant del mateix a tothom per tal de començar el procés participatiu i anar fent el seguiment i vetllar pel mateix.

PLA DE COMUNICACIÓ

PLA DE COMUNICACIÓ

Definir i acordar un pla de comunicació, fet per professionals del ram.

Som esport popular, esport federat, esport d’elit!

El futur es nostre perquè tenim molt per créixer!

Com a tal establir els següents punts:

 1. Quins Objectius Busquem:
  • Ampliar la base de participants
  • Fidelitzar aquesta base, no busquem una piràmide ni invertida ni normal, volem que algú que comenci ja no vulgui deixar-ho.
  • Millorar la comunicació
  • Millorar la imatge
  • A cada població o al màxim de poblacions hi hauria d’haver clubs de TT
  • Esport de Lleure promocionar-lo
  • Esport per veterans, tant per competició com per afició.
  • Pla per l’esport adaptat
 2. A qui ens dirigim:
  • El nostre esport no té restriccions per edat, sexe ni condició física, per tant tothom pot ser objectiu del nostre pla de comunicació.
  • Al final el tennis taula no és només tots els que juguem, hem de captar gent.
 3. Què hem de dir:
  • Millorar Salut
  • Millora autoestima
  • Millora socialització
  • Altres missatges definits pels especialistes.
 4. Com farem arribar els missatges:
  • Difusió del nostre esport a totes les xarxes socials. Cada dia les xarxes socials de la Federació han de tenir contingut atractiu per la gent del tennis de taula, però també per tothom! Hem de donar a conèixer el nostre esport, en molts casos desconegut pel públic. Cada dia o molt sovint s’ha d’aconseguir que la gent del nostre esport visiti la pàgina web!
  • Escoles
  • Casals de gent gran
  • Serveis d’esports municipals
  • Medis audiovisuals
  • Publicitat
  • Xerrades i exhibicions
  • Millorar la pàgina web, és l’entrada al nostre esport, incloure assistents de navegació i eines de fidelització.
  • Mailings segmentats per públics específics
  • Aprofitar les pàgines de la UFEC per sortir notícies dels esports de Federacions.
 5. Accions per aconseguir els objectius:
  • Promocions en llicències
  • Jornades obertes
  • Concursos
  • Competicions aficionats, estiu, càmpings, hotels, no ens ha de fer vergonya.
  • Responsables de fer el seguiment del pla i que es portin a terme les accions que s’hi hagin definit.
  • Difondre resums de les jornades, millors punts, resultats i intentar que arribi al màxim de públic.
 6. Quan realitzar les accions:
  • Cronograma per cada una de les accions que defineixin els especialistes en comunicació.

TRANSPARÈNCIA

Creiem que ha de ser la base on fonamentar tot el desenvolupament de la nova FCTT. Per nosaltres tan és transparència

 • La publicació immediata de les actes de totes les reunions (Junta directiva, Assemblees, Comissions…). Tothom ha d’estar assabentat el més aviat possible de les decisions que es prenen i perquè es prenen.
 • Demanar l’opinió de tots els afiliats a l’hora de prendre decisions. Això es pot fer digitalitzant els processos de governança mitjançant el vot digital universalment verificable i descentralitzat, ens permetria fer votacions tant per eleccions a la presidència, com a opinions dels clubs, jugadors, tècnics o àrbitres, sense la necessitat de desplaçaments. Passaríem a tenir una FCTT més descentralitzada i oberta al territori.
 • Publicar les convocatòries d’àrbitres, d’entrenadors, de jugadors tant  per competicions nacionals com internacionals i obrir-ne terminis d’inscripcions si s’escau. Amb criteris objectius de selecció si s’escau.
 • Publicar els recolzaments i les votacions al si de la RFETM. Pel mateix motiu que el primer punt, informar amb la màxima immediatesa del què fem , del perquè ho fem i com ho fem.
 • Defensar als nostres clubs. La FCTT existeix gràcies als clubs, és una federació de clubs, tots tenen el mateix pes a l’hora de triar qui ha de governar la FCTT.
 • Tenir un lloc on poder consultar tota la informació actualitzada de forma clara. Organitzar la informació i oferir-la al consumidor de la mateixa, això serveix tant pels afiliats actuals com per promocionar el nostre esport a les persones que s’hi puguin interessar.
 • Notificar i informar de tots els serveis que pot tenir un club de la federació. Oferir serveis als clubs i informar-los de què els tenen disponibles.
 • Informar a tots els clubs dels ajuts per programes que puguin obtenir, així com dels criteris que es necessiten per obtenir-los, aquests criteris han d’estar publicats i acceptats per tots els clubs, tots han d’haver participat en el seu redactat i han d’haver acordat els punts específics i el que en poden treure.
Translate »